Termeni si conditii


POLITICA  DE CONFIDENTIALITATE


AGRO PATAKI SRL, persoana juridica romana, cu sediul în Carei, Calea Armatei Romane, nr. 98B, CUI RO 12301090, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J30/284/1999, va informeaza ca începând cu data de 25 Mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE (GDPR – General Data Protection Regulation), privind protecția perosanelor fizice, va fi aplicabila și în Romania, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, respectiv libera circulatie a acestor date.

Prin prezentul document va informam despre modul în care colectam, utilizam, transferam și protejam datele Dvs. Cu caracter personal, în momentul în care interactionati cu noi, în legătura cu produsele și serviciile noastre.

Totodata, va informam ca, ne rezervam dreptul de a actualiza sau modifica periodic aceasta Politica de confidentialitate. Orice modificare, vom afisa pe website-ul nostru, astfel puteți verifica periodic continutul acestei Politici de confidentialitate.

Termeni și condiții

1. Elemente definitorii

Termenii și conditiile generale se vor aplica tuturor vanzatorilor de bunuri și servicii de către SC AGRO PATAKI SRL, prin intermediul magazinului virtual www.agropataki.ro către Cumoarator și pot fi modificate numai cu acordul expres scis al ambelor părți.

Astfel, următorii termeni vor însemna:

Cumparator – perosana, firma, companie sau alta entitate juridica ce emite o Comanda;

Vânzător – societatea comerciala SC AGRO PATAKI SRL, având sediul social în Carei, Calea Armatei Romane nr. 98B, judetul Satu Mare, nr. De inregistrare la Registrul ComertuluiL J30/284/1999, CIF RO12301090;

Bunuri și Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile mentionate în Comanda, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumparatorului; Gamă largă de produse: semințe, folii, îngrășăminte, turbă, plase, sisteme de irigare, accesorii, utilaje.

Comanda – un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Vânzător și Cumparator prin care Vânzătorul este de acord sa livreze Bunurile și Serviciile, și Cumparatorul este de acord sa primeasca aceste Bunuri și Servicii și sa facă plata acestora;

Contract – o Comanda confirmată de către Vânzător;

Drepturi de proprietate Intelectuala (în cele ce urmează DPI) – toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor și drepturi în natura de autor, drepturile de baza de date, drepturile de proiectare, drepturile de model, patente, marci inregistrate și inregistrari ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus;

Specificatii – toate specificatiile si/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor așa cum sunt precizate în Comanda


2. Documente contractuale


Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul anterior menționat, Cumparatorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își deruleaza operatiunile.

Comanda va fi compusa din urmatoarele documente, în ordinea importantei:

a). Comanda (împreuna cu mentiunile clare asupra datelor de livrare și facturare) și conditiile sale specifice;

b). Specificatiile cumparatorului (acolo unde este cazul);

c). Termeni și condiții.

 Dacă Vânzătorul confirma comanda, acest lucru va implica o acceptare completă a termenilor Comenzii. Acceptarea comenzii de către Vânzător se considera finalizata atunci când exista o confirmare verbala (telefonică) sau electronica (e-mail) din partea Vanzatorului către Cumparator, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vânzătorul nu considera în nici un moment o comanda neconfirmata ca având valoarea unui Contract.

Prezentul Contract intra în vigoare la confirmarea Comenzii de către Vânzător. \confirmarea se face telefonic sau electronic. Termenii și conditiile generale de vanzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat, în completarea acestora fiind Certificatul de Garantie emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia


3. Extinderea obligatiilor Vanzatorului


Vânzătorul are urmatoarele obligații:

a). Vânzătorul își va utiliza cunostintele sale profesionale și tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat în Comanda și va livra Bunurile și Serviciile care îndeplinesc cerintele, nevoile și specificatiile Cumparatorului;

b). Informațiile prezentate pe site-ul vanzatorului, au caracter informativ și pot fi modificate de către vânzător, fără o anunțare prealabila. De asemenea, din considerente legale de spațiu și soerenta structurii informatiei, descrierile produselor pot fi incomplete însă vânzătorul face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante, pentru ca produsul să fie utilizat în parametrii pentru care a fost achizitionat;

c). Comunicarea cu magazinul se poate face prin interacțiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de produse sau comunicarea prin adresele mentionate la sectiunea „Contact”. Vor fi excluse din site sau ignorate, pareri sau adresari ce contin injurii sau un limbaj neadecvat. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit sa aducă justificari pentru aceasta.


4. Cesionarea și subcontractarea


Vânzătorul poate cesiona si/sau subcontracta o terta parte pentru servicii ce țin de onorarea comenzii, cu informarea cumparatorului, nefiind necesar acordul acestuia.

Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil fata de cumparator pentru toate obligatiile contractuale.
 

5. Dreptul de proprietate Intelectuala și Industiala (DPI)


Cumparatorul înțelege dreptul de proprietate intelectuala și nu va dezvalui unei terte părți sau va face publice (pe internet sau media), nici una dintre informațiile primite de la Vânzător.

De asemenea, numele site-ului precum și insemnele grafice sunt marci inregistrate în proprietatea SC AGRO PATAKI SRL și nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fără acordul scris al proprietarului.


6. Confidentiabilitate – Publicitate


Informațiile de orice natura furnizate de către cumparator vanzatorului, vor rămâne în proprietatea vanzatorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului și pot fi făcute cunoscute numai cu consimtamantul scris al vanzatorului și după obtinerea unui angajament de confidentiabilitate din partea celui care le primește.

Nicio declarație publica, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvaluire către terte părți nu va fi făcută de cumparator, cu privire la comanda fără consimtamantul prealabil scris al vanzatorului.


7. Termene penalitati


În cazul în care, nu pot fi respectate termenele de livrare si/sau pornire a comenzii, vânzătorul este obligat sa anunțe cumparatorul de termenul estimat de finalizare a livrarii. Cumparatorul va avea dreptul sa revendice daune suplimentare de la vânzător, când este permis de lege, în cazul neindeplinirii totale sau partiale din partea vanzatorului a executarii contractului în conformitate cu termenele stabilite.

În cazul, în care, cumparatorul întârzie din vina sa, plata marfurilor în termenul prevăzut în factura emisa de vânzător, este obligat la plata unei penalitati de 0,5% pe zi din suma datorata.


8. Facturare – Plati


Prețul, modalitatea de plata și termenul de plata sunt specificate în Comanda. Vânzătorul va emite către cumparator o factura pentru bunurile și serviciile livrate, obligatia cumparatorului fiind sa furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislatia în vigoare (vezi mai jos, Politica de confidentialitate a datelor personale).


9. Riscuri și responsabilități


Riscuri și responsabilități la livrare

Vânzătorul se obliga sa expedieze bunurile și serviciile în sistem de curierat door-to-door către cumparator.

Riscuri și responsabilități la transport și ambalare

În afara de cazul, în care, este agreat de vânzător și cumparator diferit, vânzătorul se descarca de riscurile și responsabilitatile asociate cu bunurile și serviciile, în momentul predarii acestora către societatea de curierat intern cu care vânzătorul colaboreaza sau către reprezentantul cumparatorului.

Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzatoare a bunurilor și serviciilor, și va asigura transmiterea documentelor insotitoare.

Vânzătorul va efectua livrarea bunurilor și serviciilor pe teritoriul Romaniei.


10.Acceptarea


Acceptarea va fi făcută atunci când, bunurile și serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice mentionate în Comanda. În cazul, în care, cumparatorul descopera ca produsele livrate sau serviciile furnizate nu sunt conforme specificatiilor tehnice, vânzătorul va aduce la conformitate produsele și serviciile.


11.Garantii


Toate produsele comercializate de către site-ul www.agropataki.ro, beneficiaza de condiții de garantie, conforme legislatiei în vigoare și politicilor comerciale ale producatorilor. Produsele sunt noi, în ambalajele originale și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.

 În cazul produselor vândute și livrate de Agro Pataki, certificatele de garantie fie sunt emise direct de producător, în cazul, în care acesta are o rețea de service naționala, fie sunt emise de către Agro Pataki.


12.Transferul proprietatii


Proprietatea asupra bunurilor și serviciilor va fi transferate la momentul efectuarii platii din partea cumparatorului în locația indicată în comanda (intelegand prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscala, în cazul livrarilor efectuate de personalul vanzatorului).

În cazul livrarii prin curier, acesta nu este autorizat de către vânzător sa permita cumparatorului deschiderea coletelor înainte de semnare de livrare, ci doar ulterior semnarii de livrare și achitarii eventualei contravalori a acestora.

 


13. Dreptul de denuntare unilaterala a contractului


Dreptul de denuntare unilaterala a contractului este reglementat de Ordonanta nr. 130/2000 privind protecția consumatorilor la incheierea și executarea contractelor la distanța.

Ordonanta prevede dreptul consumatorului în Art. 7 „Consumatorul are dreptul de a denunta unilateral contractul la distanța, în termen de 10 zile lucratoare, fără penalitati și fără invocarea vreunui motiv. Singurele costuri care pot cădea în sarcina consumatorului sunt cheltuielile directe de returnare a produselor”.

Excepțiile de la retunarea produselor sunt urmatoarele:

 - sunt exceptate de la returnarea produselor desigilate care prin acesta pierd valabilitatea și valoare comerciala;

- sunt exceptate de la returnarea produselor confectionate după specificatiile prezentate de cumparator sau personalizate în mod clar;

- sunt exceptate produsele care prin natura lor nu pot fi returnate sau care se pot degrada ori deteriora rapid;

- sunt exceptate produsele care după livrare, prin natura lui, sunt inseparabile de alte elemente;

- consumatorul nu are dreptul de a denunta contractele de furnizare servicii, a caror execuție a început cu acordul lui.


14. Raspunderea


Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care cumparatorul sau oricare terta parte o poate suferi, ca rezultat al indeplinirii de către vânzător a oricarei din obligatiile sale, conform Comenzii și pentru daune care rezulta din utilizarea bunurilor și serviciilor, după livrare și în special, pentru pierderea produselor.


15. Forța majora


Nici una dintre părți, nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forța majora.

Forța majora este evenimentul imprevizibil, în afara contractului partilor și care nu poate fi evitat.


16. Legea aplicabila – Jurisdictia


Prezentul contract este supus legii romane. Eventualele litigii aparute intre organizator și participantii la campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul, în care, aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de Instantele Judecatoresti Romane Competente.17. Prevederi diverse


Părțile în contract vor fi considerate contractanti independenți și nici uneia dintre părți nu i se acorda dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligație, pe seama sau în dauna celeilalte.

Termenii și conditiile din acest contract înlocuiesc alte intelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre părțile amintite, referitoare la subiectul prezentului contract și nu pot fi modificate sau schimbate, decât prin înțelegere scrisa semnata de ambele părț


18. Categorii de date cu caracter personal sunt prelucrate de către Agro Pataki


Agro Pataki, colecteaza datele Dvs. Cu caracter personal direct de la Dvs., astfel:

În momentul crearii unui cont pe website-ul nostru, Dvs. ne transmiteti: numele, prenumele și adresa de mail.

În sectiunea Contul meu, aveți posibilitatea sa adăugați informații suplimentare, cum ar fi: numar de telefon, adresa de livrare, adresa de facturare, adrese suplimentare, va puteți inscrie la newsletter, puteți verifica comenzile anterioare, puteți intocmi o lista a produselor preferate, etc.

Agro Pataki, poate stoca și colecta informații în cookie-uri, conform Politicii de cookie-uri.

Totodata, Agro Pataki, colecteaza date personale la fiecare interacțiune cu clientii săi, interesate de serviciile societății, atât prin intermediul call-center, cât și, prin e-mail sau poșta scrisa.


19. Scopurile și temeiurile prelucrarii datelor cu caracter personale


Agro Pataki, folosește datele cu caracter personal colecatate pe site-ul agropataki.ro în urmatoarele scopuri:

 a) crearea și respectiv administrarea contului în cadrul website-ului;

 b) prelucrarea comenzilor: preluarea, validarea, expedierea și facturarea;

c) solutionarea problemelor referitoare la o comanda respectiv a anularii unei comenzi;

d) returnarea produselor conform prevederilor legale;

e) rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor legale;

f) rezolvarea plangerilor referitoare la o comanda, serviciilor/produselor achizitionate

Agro Pataki, dorește sa țină la curent utilizatorii conturilor pe pagina sa web, cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele care va interesează. Astfel, puteți primi mesaje continand informații generale, informații cu privire la produse similare cu cele pe care le-ați achizitionat, informații cu privire la oferte și promotii. Ne puteți solicita oricând, sa oprim prelucrarea datelor Dvs. Cu caracter personal în scop marketing, prin accesarea link-ului de dezabonare afisat în cadrul mesajelor pe care le primiti de la noi.
 


20. Cât timp păstrează Agro Pataki datele Dvs. Cu caracter personal


 Datele Dvs. Cu caracter personal, vor fi stocate cât timp aveți cont pe pagina noastră. Puteți să ne solicitati închiderea contului sau stergerea anumitor informații, dar având în vedere legislatia aplicabila, anumite date vor fi pastrate ca și rezerva.

 


21. Cui transmite Agro Pataki datele cu caracter personal


Informațiile inregistrate cu caracter personal sunt destinate utilizarii de către operator și sunt comunicate numai partenerilor contractuali, furnizorilor de servicii de plata/bancare, furnizorilor de servicii de marketing, furnizorilor de servicii de cercetare de piața, societatilor de asigurare, furnizorilor de servicii IT, furnizorilor de servicii de curierat.

Anumite date cu caracter personal, putem divulga unor autorități publice pentru a ne apara un interes legitim, sau în cazul în care ne revine o obligație legala.

Accesul datelor Dvs. De către terii persoane juridice se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind confidentialitatea informatiilor și protecția datelor.

 22. În ce tari trasnfera Agro Pataki datele Dvs. cu caracter personal


Datele Dvs. Cu caracter personal sunt utilizate și prelucrate pe teritoriul Romaniei.

 

23. Cum protejeaza Agro Pataki securitatea datelor Dvs. Cu caracter personal


Securitatea datelor cu caracter personal se realizeaza conform standardelor industriei și sunt stocate pe servere securizate.
 


24. Drepturi de acces și control a datelor cu caracter personal


Identitatea. Vom verifica identitatea Dvs. Prin solicitarea de informații suplimentare în cazul trasmiterii unor erori la inregistrarea datelor cu caracter personal. Astfel, vă rugăm sa folosiți adresa de e-mail aferenta contului de pe site-ul nostru.

Onorarii. În cazul unui cereri repetitive sau excesive de acces a datelor cu caracter personal, se va putea percepe o suma rezonabila.

Durata de răspund. Ne propune sa raspundem la orice solicitare în termen de 14 zile.

Drepturile tertelor părți. Puteți sa solicitati sa confirmam dacă va prelucram datele cu caracter personal; sa punem la dispoziție o copie a acestor date; sa oferim informații despre datele pe care le avem, pe care le folosim, cum le protejam, cât timp le păstram, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere.

Rectificarea. Puteți solicita sa rectificam sau sa completam datele Dvc. Cu caracter personal.

Stergerea datelor. Puteți să ne solicitati stergerea datelor cu caracter personal. Putem face fata acestei cereri doar în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt necesare pentru respectarea unei obligații legale. Înaintea solicitarii acestui drept, sa aveți în vedere ca, după stergerea contului Dvs. Toate datele Dvs. Vor fi inexistente.

Plângeri. Puteți depune o plângere la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal:

Adresa: B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania.

Telelfon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Vă rugăm să ne contactati în prealabil, cu orice plângere, va promitem sa rezolvam problema pe cale amiabila.

 

25. Utilizarea cookies


Agro Pataki poate plasa un cookie pe computerul Dvs. Personal.

Cookie= fisier pe care serverele societății îl trimit computerului celui care acceseaza site-ul societății, iar computerul utilizatorului îl trimite înapoi de fiecare data când utilizatorul acceseaza o pagina a site-ului unei societăți.

Scopul cookie-urilor: sunt folosite pentru buna funcționare a site-ului, pentru analiza comportamentului vizitatorului site-ului și totodata, pentru publicitate.

Avantajul cookies-ului este faptul ca, ajuta societatea ca sa poată personaliza și seta limba de afisare în funcție de nevoile utilizatorului, în momentul în care acceseaza website-ul.

Cookie-urile strang datele accesarii utilizatorului pentru a putea imbunatatii și personaliza experientele utilizatorului individual de vizionare.

Cookie-urile nu solicita date personale și în cele mai multe cazuri nu identifica personal utilizatorii.  Exista cazuri când, datele personale sunt colectate prin utilizarea cookie-urilor pentru a oferi o experiența de navigare pe placul utilizatorului.

Puteți sa blocati utilizarea cookie-urilor prin editarea optiunulor acestuia, astfel, Cookie-urile vor fi oprite și veți fi avertizat înainte de acceptarea acestora. Dacă nu acceptați cookie-urile website-ului, veți putea accesa acele părți ale website-ului care sunt disponibile publicului general, dar nu veți putea accesa anumite informații, caracteristici și servicii referitoare la imbunatatirea experienței dvs. de utilizator.  Blocarea cookie-urilor poate împiedica finalizarea comenzilor sau sa va autentificati în contul Dvs.

group_work