POLITICA DE RETURNARE

 

Înainte de returnarea produselor dorite, cumpărătorul are obligația de a anunța în prealabil vânzătorul.

Excepțiile de la returnarea produselor sunt următoarele:

- sunt exceptate de la returnare produsele desigilate care prin desigilare pierd valabilitatea și valoare comercială;

- sunt exceptate de la returnarea produselor confecționate după specificațiile prezentate de cumpărător sau personalizate în mod clar;

- sunt exceptate produsele care prin natura lor sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;

- sunt exceptate produsele care după livrare, prin natura lor, sunt inseparabile de alte elemente;

- consumatorul nu are dreptul de a denunța contractele de furnizare servicii, a căror execuție a început cu acordul lui.

Costurile care pot cădea în sarcina consumatorului sunt cheltuielile directe de transport pentru returnarea produselor.

Produsul ce se dorește a fi returnat trebuie să fie în aceeași stare în care a fost livrat, fără să prezinte urme de uzură, consum, zgârieturi, lovituri sau alte defecte, în ambalaj original, să aibă toate accesoriile, etichetele și documentele trebuie să fie intacte. În caz contrar, vânzătorul își rezervă dreptul de a refuza returul.

Dreptul de retragere din contract trebuie exercitat anterior expirării perioadei de retragere (14 zile calendaristice), prin informarea, în scris, a companiei SC AGRO PATAKI SRL, cu privire la decizia de retragere din contract.

Informarea privind exercitarea dreptului de retragere din contract poate fi efectuată prin alegerea uneia dintre următoarele variante:

- modelul de formular de retragere prevăzut în partea B din anexa de la OUG 34/2014 sau modelul de aici

- declaraţie neechivocă în care vă exprimați decizia de retragere din contract

Formularul de retragere completat și semnat sau declarația neechivocă, semnată, privind exprimarea deciziei de retragere din contract trebuie transmisă de dumneavoastră în calitate de consumator către compania AGRO PATAKI SRL, înaintea expirării perioadei de retragere (14 zile calendaristice), fie prin poștă (la următoarea adresă: Carei, Calea Armatei Române, nr. 98B, județul Satu Mare), fie prin e-mail (la următoarea adresă de e-mail: office@agropataki.ro). În acest caz, SC AGRO PATAKI SRL vă va confirma primirea formularului de retragere, prin transmiterea unui e-mail către adresa de e-mail de la care a fost trimis formularul de retragere.

Termenul de 14 zile calendaristice pentru exercitarea dreptului de retragere din contract curge de la ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a produselor, în cazul contractelor de vânzare, sau:

- în cazul în care consumatorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat, ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a ultimului produs;

- în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese, ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a ultimului produs sau a ultimei piese;

- în cazul contractelor pentru livrarea periodică de produse pe o perioadă de timp determinată, ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a primului produs.

În cazul în care vă veți exercita dreptul de retragere din contract, aveți obligația să returnați produsele, fără întârziere nejustificată şi în decurs de cel mult 14 zile de la data la care ați comunicat către SC AGRO PATAKI SRL decizia dumneavoastră de retragere din contract. Termenul de 14 zile este respectat dacă produsele sunt trimise înapoi de dumneavoastră înainte de expirarea perioadei de 14 zile.

Returnarea produselor se poate face personal la oricare dintre magazinele noastre, având la dispoziție produsele și factura aferentă produselor care vor urma să fie returnate. Valoare produselor returnate va fi virată în contul bancar al cumpărătorului în cauză.

Returnarea produselor se poate face și la firmele de curierat partenere cu Agro Pataki SRL. Valoare produselor returnate va fi virată în contul bancar al cumpărătorului. Adresa pentru returnarea produselor: Carei, Calea Armatei Române, nr. 98B, județul Satu Mare.

Costurile directe legate de returnarea produselor sunt suportate de către consumator. De asemenea, consumatorul este responsabil doar în ceea ce priveşte diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor şi funcţionării produselor. 

În cazul în care vă veți exercita dreptul de retragere, cu respectarea termenilor și condițiilor din prezentul înscris, SC AGRO PATAKI vă va rambursa toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea dumneavoastră, inclusiv, după caz, costurile livrării, fără întârziere nejustificată și în orice caz, nu mai târziu de 14 zile calendaristice de la data îndeplinirii, în mod cumulativ, de către dumneavoastră a următoarelor condiții:

- recepționarea de către SC AGRO PATAKI SRL a produselor care au făcut obiectul vânzării;

- primirea de către SC AGRO PATAKI SRL a informării scrise privind decizia de retragere din contract a consumatorului în conformitate cu cele menționate în prezentele termeni și condiții;

Pentru evitarea oricărui dubiu, SC AGRO PATAKI SRL nu este obligat să ramburseze costurile suplimentare în cazul în care consumatorul a ales în mod explicit un alt tip de livrare decât livrarea standard oferită de SC AGRO PATAKI SRL și nici costurile directe suportate de consumator cu ocazia returnării produselor.